உறுதியையும் & முடிவுகள் - அமெரிக்க அறிக்கையிலிருந்து வல்லுநர்கள் ...

சிலர் உண்மையிலேயே உதவி செய்கிறார்கள் அல்லது உண்மையில் என்ன செய்யப்படுகிறார்கள் என்று தெரியாமல் தயாரிப்புகளை வாங்குகிறார்கள்.

இந்த தயாரிப்புகளில் சில பொருட்கள் இல்லை. அவற்றில் "ஆற்றல்" மற்றும் "ஆற்றல் அதிகரிக்கும்" போன்ற சொற்கள் நிறைய உள்ளன. சில உண்மையில் "தாவர" மற்றும் "விலங்கு" போன்றவற்றால் ஆனவை. அவற்றில் சிலவற்றில் எந்த பொருட்களும் இல்லை. அவை வெறும் சொற்கள், அவற்றைச் சிறப்பாகச் செய்ய வேறு எதுவும் சேர்க்கப்படவில்லை. இந்த கட்டுரை அனைத்து தயாரிப்புகளையும் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய எல்லாவற்றையும் பட்டியலிடும். மேலும், நீங்கள் எவ்வளவு சிறப்பாக அறிவீர்கள். நீங்கள் எனது வலைப்பதிவின் வழக்கமான வாசகராக இருந்தால், இந்த விஷயங்களை நீங்கள் ஏற்கனவே அறிந்திருக்கலாம். நீங்கள் இல்லையென்றால், இந்த கட்டுரை உங்களுக்காகவே உள்ளது. மிக முக்கியமான விஷயத்துடன் ஆரம்பிக்கலாம்: "பாலியல் சக்தி என்றால் என்ன?"

பாலியல் சக்தி மற்றும் பாலியல் நெருக்கம்

உங்களுக்குத் தெரியும், பாலியல் சக்தி என்பது நீங்கள் நெருங்கிய நபரின் மீது அதிகாரம் செலுத்துவதாகும். அதற்கு என்ன பொருள்? அவளுடைய உடல், அவளுடைய எண்ணங்கள், அவளுடைய செயல்கள் மற்றும் அவளுடைய பணத்தை கூட நீங்கள் கட்டுப்படுத்துகிறீர்கள் என்று அர்த்தம். உங்களிடம் நிறைய பணம் இருந்தால், உங்கள் பங்குதாரரை நீங்கள் விரும்பியதைச் செய்யலாம். இருப்பினும், விஷயம் என்னவென்றால், ஒரு பெண்ணின் மனம், உடல் மற்றும் உணர்வுகள் அவளுடைய சொந்த சொத்து. நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், யாருடன் உடலுறவு கொள்ள வேண்டும், அல்லது செக்ஸ் பற்றி எப்படி உணர வேண்டும் என்று அவளிடம் சொல்ல முடியாது.

எங்கள் கடைசி மதிப்புரைகள்

Degnight

Degnight

Iva Neal

உரையாடல் Degnight சுற்றி சுழலும் விரைவில், நீங்கள் பெரும்பாலும் Degnight பற்றி Degnight - ஏன்? பயனர...

Saw Palmetto

Saw Palmetto

Iva Neal

சமீபத்தில் Saw Palmetto அதிக கவனம் செலுத்தி வந்தார். உற்சாகமான பயனர்களின் எண்ணற்ற உறுதியான அனுபவங்க...

ACE

ACE

Iva Neal

ACE தற்போது ஒரு இரகசிய ஆலோசனையாகக் கருதப்படுகிறது, ஆனால் சமீபத்திய காலத்தில் பிரபலமானது ராட்ஸ்-ஃபாஸ...

ACE

எங்கள் மிகவும் பிரபலமான மதிப்புரைகள்

Zeus

Zeus

Iva Neal

Zeus நம்பகமான Erektion மிக எளிதாக அடையப்படுகிறது. இது மகிழ்ச்சியான வாடிக்கையாளர்களின் பெரும் எண்ணிக...

VigRX Oil

VigRX Oil

Iva Neal

VigRX எண்ணெய் நீங்கள் வலிமையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றால், அது ஏன் சிறந்தது? நுகர்வோர் சோதனை ஒரு பார...

Semenax

Semenax

Iva Neal

ஆற்றல் அதிகரிப்பு ஒரு உண்மையான உள்நோக்கி பரிந்துரை என Semenax இறுதியில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த தயா...

ஆசிரியரின் பரிந்துரைகள்

Extenze

Extenze

Iva Neal

நாம் பல Extenze நம்புகிறோமானால், இறுதியாக அறியப்படும், Extenze பல ஆர்வலர்கள் தங்கள் ஆற்றல் மற்றும் ...

VigRX

VigRX

Iva Neal

ஆற்றல் அதிகரிப்பில் VigRX பரிந்துரையை சமீபத்தில் VigRX நிரூபித்துள்ளது. நுண்ணறிவுடைய பயனர்களிடமிருந...

Biomanix

Biomanix

Iva Neal

ஒரு நம்பகமான Erektion Biomanix மிகவும் உகந்த வழி தெரிகிறது. மகிழ்ச்சியுள்ள பயனர்கள் பலர் ஏற்கனவே அத...

எங்கள் கருத்துக்கள் அனைத்தும்